Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:
Zasadniczym i podstawowym celem prac Zespołu jest ścisła współpraca wszystkich służb i instytucji działających na rzecz wspierania i niesienia pomocy rodzinom i osobom dotkniętych zjawiskiem przemocy, tj.:


- Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
- Podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu
- Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, poprzez:
- ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami prawa,
- udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”
- tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych, m.in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej
-inicjowanie badań, diagnoz, w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy, oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

ZGŁOŚ SIĘ DO DUŻURNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Przy Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Kłodzko w Kłodzku, ul. Łużycka 7

Tu znajdziesz:

- wsparcie, wysłuchania w bezpiecznej atmosferze bez oceniania;

- porady pierwszego kontaktu;

- odnalezienie zasobów, które pozwolą poradzić sobie z kryzysem;

- pomoc poprzez poszukiwanie własnej drogi i sposobu wyjścia z problemu

- ukierunkowanie na współpracę z przedstawicielami instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy

PAMIĘTAJ – PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO!

Dyżury w 2019 roku w Punkcie Konsultacyjnym 1 raz w miesiącu

Od godz. 15:00- do godz. 17:00 w II-gi wtorek miesiąca:

22 styczeń,

12 luty,

12 marzec,

16 kwiecień ,

7 maj;

4 czerwiec;

9 lipiec;

13 sierpień;

10 wrzesień;

8 październik;

12 listopad;

10 grudzień.

ZAPEWNIAMY PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ!!!

INFORMACJA

 DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE GMINY KŁODZKO

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kłodzko informuje, że osoby dotknięte przemocą  i stosujące przemoc w rodzinie mogą uzyskać pomoc:

W  Zespole Interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej  Gminy Kłodzko w Kłodzku ul. Łużycka 7,  od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500,  tel. 74 306 72 00 lub 74 306 72 11 lub  74 306 72 52.

1.   Przewodnicząca ZI –Małgorzata Pajor - tel. kom. 600 82 40 92 - od godz. 1500-20 00                                      

2.   Wiceprzewodnicząca –Barbara Kozak , tel. kom. 662 279 872 - od poniedziałku do piątku w godz. 1100  -1300

3.  Pracownicy socjalni -  tel. 74 306 72 00.

4.  Komenda  Policji w Kłodzku, Pl. Chopina 2, 57-300 Kłodzko,  tel:  74 647-33-33 lub 997,

     Kierownik dzielnicowych st. sierżant Filp   Paszczyk   tel. kom. - 797 306 378,

     Dzielnicowi:     st.sierż. Adrian Brandiuk   tel. 74 647-32-56,  tel. kom. 797-306-377,

                                asp. Emil Kowalski               tel. 74 647-32-56, tel.  kom. 797-306-376,

                                asp. Maciej Franczak          tel. 74 647-32-56, tel. kom.  797-306-373,

                                 mł.asp. Anna Rydzak         tel. 74 647-32-56, tel.  kom. 506-172-360,

5. Zespół Służb Kuratorskich  przy Sądzie Rodzinnym i Nieletnich  w Kłodzku, ul. Grunwaldzka , tel. 74 862 18 11  kontakt: Pani Barbara Chomiak  - w poniedziałek i  środę  w godz. od  w godz. 900 -1500 , tel: 74 862 18 24

6.   Zespół Opieki Zdrowotnej   w Kłodzku , ul. Szpitalna 1, kontakt:  Pani Zofia Szlemp -  Pielęgniarka Oddziałowa            od poniedziałku do piątku w godz.-  700  -1400 tel: 74 867 3298.

7.  Gimnazjum Publiczne Gminy Kłodzko w Kłodzku, ul. Traugutta 1, możliwość kontaktu:  Pani Elżbieta Postawa –Pedagog  od poniedziałku do piątku w godz. od  800  -1300, tel. 74 867 30 06.

8.  Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPSGK Kłodzko ul. Łużycka 7 ,   możliwość kontaktu:       st. pracownik socjalny, Koordynator GKRPA - Pani Ewa Stępkowska , tel.  74 306 72 42, tel.  kom. 887 470 095

 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Małgorzata Pajor

 

Sprawozdanie z działalności OPS Gminy Kłodzko za 2018 roku.

Sprawozdania z działalności OPSGK

 

Gmina Kłodzko

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny